Whatever Whenever – เกลือ กิตติ feat. ชิน ชินวุฒิ

อีกกี่ปีต่อจากนี้ ฉันจะดูแลเธอเรื่อยไป
อีกกี่ปีต่อจากนี้ เราจะยังมีกันไม่ไปไหน
เรื่องราวที่วุ่นวายที่เธอกำลังเจอและท้อใจ
ตัวฉันมั่นใจว่าเธอนั้นจะก้าวผ่านมันไป

ไม่ว่าเธอจะลืมตาจะหลับตา
จะเดินจะยืนจะนอนหรือทำอะไร
กำลังใจจากฉันจะส่งไปจากตรงนี้
เพื่อทำให้เธอรู้สึกดี

ไม่ว่าไกลซักแค่ไหน แม้จะมีอะไรขวางกั้น
อย่าหวั่นใจห่างเพียงไหน
เราจะยังคงเจอกันในความฝัน
เรื่องราวที่วุ่นวายที่เธอกำลังเจอและท้อใจ

ตัวฉันมั่นใจว่าเธอนั้นจะก้าวผ่านมันไป
ไม่ว่าเธอจะลืมตาจะหลับตา
จะเดินจะยืนจะนอนหรือทำอะไร
กำลังใจจากฉันจะส่งไปจากตรงนี้
เพื่อทำให้เธอรู้สึกดี

ไม่ว่าเธอจะลืมตาจะหลับตา
จะเดินจะยืนจะนอนหรือว่าเมื่อไหร่
กำลังใจจากฉันไม่เปลี่ยนไปจากวันนี้
จะทำให้เธอรู้สึกดีอย่างนี้ตลอดไป

ไม่ว่าเธอจะลืมตาจะหลับตา
จะเดินจะยืนจะนอนหรือว่าเมื่อไหร่
กำลังใจจากฉันไม่เปลี่ยนไปจากวันนี้
จะทำให้เธอรู้สึกดี

ไม่ว่าเธอจะลืมตาจะหลับตา
จะเดินจะยืนจะนอนหรือทำอะไร
กำลังใจจากฉันจะส่งไปจากตรงนี้
เพื่อทำให้เธอรู้สึกดี จะทำให้เธอรู้สึกดี

ไม่ว่าเธอจะลืมตาจะหลับตา
จะเดินจะยืนจะนอนหรือว่าเมื่อไหร่
กำลังใจจากฉันไม่เปลี่ยนไปจากวันนี้
จะทำให้เธอรู้สึกดี
จะทำให้เธอรู้สึกดีอย่างนี้ตลอดไป

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s