Postcard – แป้งโกะ

อากาศดีๆนั่งมองดูดอกไม้ กลิ่นกาแฟตอนบ่าย ปล่อยเวลาไปช้าๆ

ได้มองดูเมฆกลมๆลิ่วลม ที่พัดมา อยากเขียน บรรยายให้เธอรู้สึกดีๆ

* เขียนทุกๆอย่างในใจ เขียนความรู้สึกที่เก็บไว้

ทุกๆเรื่องราวที่ทำให้ใจอ่อนไหว แค่เพียงไม่รู้ จะเขียนมันให้กับใคร

นั่งมองดูรูปถ่ายจดเป็นความสุขไว้ นั่งชมบรรยากาศ เรียบเรียงเป็นคำส่งไป

และมี อะไรจะเล่าให้ฟัง ตั้งมากมาย ก็คงดี ถ้ามีเธอข้างกันตอนนี้

( * )

เขียนทุกๆอย่างในใจ เขียนความรู้สึกที่เก็บไว้ ทุกๆเรื่องราวที่ทำให้ใจอ่อนไหว

เขียนทุกๆอย่างในใจ เขียนความรู้สึกที่เก็บไว้

ทุกๆเรื่องราวที่ทำให้ใจอ่อนไหว แค่เพียงไม่รู้ จะเขียนมันให้กับใคร

ทุกๆเรื่องราวที่ทำให้ใจอ่อนไหว แค่เพียงไม่รู้ ว่าเธอนั้นอยู่ที่ไหน

แต่ก็ไม่รู้ ว่าเธอนั้นจะเป็นใคร

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s