รักน่าดู – น้ำชา Ft. Mighty Mouth

รักน่าดู ดูหน้าฉันดู
ดูเหมือนคนที่โกหกเธออยู่หรือไง
รักน่าดู ให้ไปบอกใครคนไหน
ก็ไม่ซึ้ง เมื่อใจฉันอยู่ที่เธอ

อิ เซซัง ดัน ฮานา ปุน อิน
คึเด เอเก แน มาอึมมึล ปาชินึน โนแล
โอจิก นอ ฮานามันนึล วอนแฮ
คึเดมันนึล เฮียงฮัน ซาลังเอ โคแบ็ก

จุโก โต จุโก แน จอนบุลึล จุโก ชิพพอ
ออนเจดึน เนเก คีแด นอมันเอ ซิมทอ
บัดนึน กอทโบดา จุนึน กอชี
ทอ อาลึมดาวุน กอท It’s the love

นะนะช่วยอยู่ข้างกันเสมอไป
นัน นอมันนึล วีฮัน อิลอิลคู
อีชิบซา ชีกัน ออนเจนา แดกีจุง
นะนะพูดหน่อยนะ I love you
นอล วีฮัน special เพลโซลี
เซซัง คาจัง คาซึม ตวีนึน melody

เธอเดินเข้ามาจองทั้งสี่ห้องหัวใจ
เราอยู่ใกล้กันจนชักหน้าตาคล้ายคล้าย
ท้องฟ้า หลังคาตึก ดูดีซะทุกอย่าง
เปล่าเวอร์นะ เหมือนเดินบนทาง
ที่มันโปรยไปด้วยดอกไม้

รักน่าดู ดูหน้าฉันดู
ดูเหมือนคนที่โกหกเธออยู่หรือไง
รักน่าดู ให้ไปบอกใครคนไหน
ก็ไม่ซึ้ง เมื่อใจฉันอยู่ที่เธอ

ซนกาลักกี อะพึโดลก
นอวา จุโกบัดนึน มุนจา
ชอนฮวากีกา ตึก็อบโดลก
ชากี จอนเอ บัมแซ ทงฮวา

จอมจอม จุลอคานึน ชินกุวาเอ ยักซก
กัมจัก ซอนมุลโล นุนมุลเล คัมดง
ทาลึน ยอจา ยอนลักช่อ โมดู จีวอ
คึเดเอเก จอมซู ตากี
วีฮัน โอบอ แอ็กช่อน

(My love) baby come to me
(I want you) you my destiny
อูลี ซาจินนือโล โดแบ็กเดวน มินิโฮมพึ
อูลี ดุลมัน เชมีอิซนึน ยูชีฮัน นลลี

Hey love you U A-Yo นึกิล ซู อิซนี?
ชวีมี มัลทุ มีโซ โมดูกา
จอมจอม ดัลมาคานึน นอวา นา

เธอเดินเข้ามาจองทั้งสี่ห้องหัวใจ
เราอยู่ใกล้กันจนชักหน้าตาคล้ายคล้าย
ท้องฟ้า หลังคาตึก ดูดีซะทุกอย่าง
เปล่าเวอร์นะ เหมือนเดินบนทาง
ที่มันโปรยไปด้วยดอกไม้

รักน่าดู ดูหน้าฉันดู
ดูเหมือนคนที่โกหกเธออยู่หรือไง
รักน่าดู ให้ไปบอกใครคนไหน
ก็ไม่ซึ้ง เมื่อใจฉันอยู่ที่เธอ

อูลี วังบยอกฮัน ดูเอ็ท ชอบุนนี ฮานา ดุล เซ็ท
ซอโลเอ มาอึมมึล แชวอกา
โซจุงฮัน ซาลังอึล แพวอกา
อี เซซัง นอวา นา you and me

ออนเจนา แน กยอทเท มอ มุลลอ จุเก็ทนี
ยองวอนฮี ฮังซัง บยอนฮัมออบนึน นอมันเอ พันจก
แซกี ซนกาลักกึล กอลโก จา ยักซก

คึแล แนกา นอเอ จาลังซึลอน นัมจาชินกู
นอน ซาลังซึลอน แน ยอจาชินกู
คุงจากี ตัก มัจนึน จักกุง
นุกา บวาโด ทึลลิม ออบนึน เชวโกเอ จักพุม

Internet ซก ฮวาเลียวฮัน คอพพึล
ชอนยอ อัน บุลอวอ คอกจองฮาจี มา บาลัม
ตาอุน นัมพยอน
You feel me I wanna be your นัมพยอน

เธอเดินเข้ามาจองทั้งสี่ห้องหัวใจ
เราอยู่ใกล้กันจนชักหน้าตาคล้ายคล้าย
ท้องฟ้า หลังคาตึก ดูดีซะทุกอย่าง
เปล่าเวอร์นะ เหมือนเดินบนทาง
ที่มันโปรยไปด้วยดอกไม้

เธอเดินเข้ามาจองทั้งสี่ห้องหัวใจ
เราอยู่ใกล้กันจนชักหน้าตาคล้ายคล้าย
ท้องฟ้า หลังคาตึก ดูดีซะทุกอย่าง
เปล่าเวอร์นะ เหมือนเดินบนทาง
ที่มันโปรยไปด้วยดอกไม้

รักน่าดู ดูหน้าฉันดู
ดูเหมือนคนที่โกหกเธออยู่หรือไง
รักน่าดู ให้ไปบอกใครคนไหน
ก็ไม่ซึ้ง เมื่อใจฉันอยู่ที่เธอ

รักน่าดู 1 and 2 and 3 and 4
อีเจ แน ซนนึล จับโก (let’s go)
รักน่าดู I ma stick with you
นอ ฮานามันนึล วอนแฮ นอล วีฮัน โนแร
Feel this song

รักน่าดู 1 and 2 and 3 and 4
นอน นามันเอ บันจก (Say ho)
ยองวอนฮี ฮัมเก ฮัล นอวา นา ทา กัทชี เวช่อ
อยากให้รู้ว่าใจฉันอยู่ที่เธอ It’s the love

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s