Can’t Nobody – 2NE

[Minzy]
갈만큼 가겠지 오늘밤도 길겠지
กาว มัน คึม กา เกท จี โอ นึล บัม โด กิล เกท จี
ไปให้ไกลเท่าที่ตัวฉันจะทำได้ ค่ำคืนนี้ยังคงอีกยาวไกล

분위기 타겠지 졸졸 따라 올 테지
บุน วิ กิ ทา เทท จี จอล จอล ดา รา โอ เเท จี
ขับเคลื่อนไปตามอารมณ์ ดึงดูดผู้คนให้มาเคียงข้าง

[CL]
난 참 바쁜걸
นัน ชัม บับ พึล โก
ฉันเป็นผู้หญิงที่ยุ่งอยู่ตลอด

I welcome you to my world
ฉันขอต้อนรับสู่โลกของฉัน
2-N-E-1

[CL]
아름다운 Seoul city
อา รึม เด Seoul ciy
กรุงโซลอันแสนงดงาม

시끄러운 음악소리
ชิก กือ รอล อู มัก โซ รี
ดนตรีที่ดังกึกก้อง

까만 눈 갈색머리
กา มา นุน กา เซค มอ รี
ดวงตาสีดำ ผมสีน้ำตาล

따라 하긴 too slow
ดา รา ฮา กิน too slow
คุณตามมาได้อย่างเชื่องช้า

태도는 확실하게
เท โด นึน ฮวาก ชิ ฮา เก
ด้วยท่าทางที่แสนมั่นใจ

자신감 하늘 향해
จา ชิน กัม ฮา นึล ฮยาง เฮ
ความเชื่อมั่นที่ทะลุขอบฟ้า

뻔-뻔 당당하게
บอน บอน ดัง ดัง ฮา เก
ก็แค่คำพูดที่ดูไร้ยางอายและเหมือนภูมิใจ

원한다 해도 Can’t touch this
วอน ฮัน ดา เฮ โด Can’t touch this
ที่คุณต้องการฉัน อย่ามาแตะต้องเชียวนะ

눈빛은 찌릿찌릿
นุน บิ ชึน จิ ริท จิ ริท
สายตาที่มองมาอันเสียวซ่า เสียวซ่า

심장을 beat it beat it
ชิม จัง กึน beat it beat it
ทำให้หัวใจฉันเต้นระรัว เต้นระรัว

콧노래 LADI DADI
คอท โน เร ลา ดิ ดา ดิ
ฮัมจังหวะเพลง LADI DADI

춤추는 BODY BODY
ชอม ชู นึล body body
กำลังเต้นด้วยร่ายกาย ร่างกาย

흥분은 NO NO
ฮึง บู นึน no no
ไร้ความตื่นเต้น ไม่ ไม่

자 HERE WE GO GO
จา here we go go
ตอนนี้เราไปกันเถอะ ไป ไป

세상을 거꾸로 뒤집어놓을 SHOW SHOW
เซ ซัง กึน กอค กู โร ดวิ จิ ปู นึน show show
เราจะกลับโลกด้านในออกมาและย้อนกลับด้วยการ โชว์ โชว์

[Minzy]
Cuz I’m so bad bad but I’m so good good
เพราะฉันมันเลว เลว แต่ฉันก็ดี ดี นะ

Yeah I’m so bad bad and I’m so hood hood X2
ใช่ฉันมันเลว เลว และฉันก็เก่ง เก่งนะ

[Bom]
Can’t nobody hold us down
ไม่มีใครคว่ำเราลงได้หรอก

날 멈추려 하지마
นัล มัม ชู รยอ ฮา จิ มา
อย่าพยายามจะหยุดฉันเลย

모두 미칠 때까지 다 지칠 때까지 tonight
โม ดู มิ ชิล ดัก กา จิ ดา จิ ชิล ดัก กา จิ tonight
จนกว่าเราทั้งหมดจะบ้าคลั่ง จนกว่าจะแหลกไปในค่ำคืนนี้

Can’t nobody hold us down
ไม่มีใครคว่ำเราลงได้หรอก

[Dara]
Can’t nobody can’t nobody hold us down
ไม่มีใคร ไม่มีใครคว่ำเราลงได้หรอก

갈 때까지 갈 때까지 갔어 난
กัล ดัก กา จิ กัล ดัก กา จิ กัท โซ นัน
ฉันจะไปให้ไกล ให้ไกลเท่าที่หนทางจะไปถึง

Can’t nobody can’t nobody hold us down
ไม่มีใคร ไม่มีใครคว่ำเราลงได้หรอก

Cuz We keep rockin’ we rock rockin’ yeah
เพราะเรารักษาความร็อค เราคือร็อค ร็อค

[CL]
앞이 깜깜해도 달려가
อา พิ กัม กัม เฮ โด ดัล รยู กา
หนทางข้างหน้าถึงจะมืดมน ก็จะวิ่งไปข้างหน้า

네가 막아도 난 뚫고가
นี กา มา กา ดู นัน ดูล โก กา
ถึงคุณจะขวางฉัน ฉันก็จะำัพังมันซ่ะและไปต่อ

더 FASTER 좀 더 FASTER
โด faster จุม โด faster
จะเร็วขึ้นและเร็วขึ้นอีกนิด

눈을 감아봐, 높이 날아올라봐
นู นึน กา บวา โน พิ นา โล ลา บวา
ปิดตาลงซ่ะ และโบยบินให้สูง

철없어 그게 매력인 걸
ชู ลอบ โซ กือ เก มา รยู กิน กอล
ฉันยังเด็ก มันคือเสน่ห์ของฉัน

겁 없어 내 젊음인 걸
กอบ ออบ โซ เน จอล มู มิน กอล
ฉันคือคนกล้า มันคือวัยของฉัน

망가짐 따윈 없어
มัล กา จิม ดา วิน ออบ ซอ
ไม่มีสิ่งไหนที่จะทำลายไม่ได้

이미 벌써 Game over
อิ มิ บอซ ซอ game over
และในที่สุด เกมส์ก็จบลง

정신 없이 미치자
จอง ชิน ออบ ชิ มิ ชิ จา
ได้สูญเสียจิตใจไปและบ้าคลั่ง

Right now I don’t give a
ตอนนี้ฉัน คงให้มันไม่ได้

볼륨을 더 키워라
บอล รยู มึล ดอ กิ วอ รา
เพิ่มเสียงให้มากขึ้น

세상을 깨우자
เซ ซัง กึล เกล จา
เพื่อปลุกโลกใบนี้

[Minzy]
Cuz I’m so bad bad but I’m so good good
เพราะฉันมันเลว เลว แต่ฉันก็ดี ดี นะ

Yeah I’m so bad bad and I’m so hood hood X2
ใช่ฉันมันเลว เลว และฉันก็เก่ง เก่งนะ

[Bom]
Can’t nobody hold us down
ไม่มีใครคว่ำเราลงได้หรอก

날 멈추려 하지마
นัล มัม ชู รยอ ฮา จิ มา
อย่าพยายามจะหยุดฉันเลย

모두 미칠 때까지 다 지칠 때까지 tonight
โม ดู มิ ชิล ดัก กา จิ ดา จิ ชิล ดัก กา จิ tonight
จนกว่าเราทั้งหมดจะบ้าคลั่ง จนกว่าจะแหลกไปในค่ำคืนนี้

Can’t nobody hold us down
ไม่มีใครคว่ำเราลงได้หรอก

[Dara]
Can’t nobody can’t nobody hold us down
ไม่มีใคร ไม่มีใครคว่ำเราลงได้หรอก

갈 때까지 갈 때까지 갔어 난
กัล ดัก กา จิ กัล ดัก กา จิ กัท โซ นัน
ฉันจะไปให้ไกล ให้ไกลเท่าที่หนทางจะไปถึง

Can’t nobody can’t nobody hold us down
ไม่มีใคร ไม่มีใครคว่ำเราลงได้หรอก

Cuz We keep rockin’ we rock rockin’ yeah
เพราะเรารักษาความร็อค เราคือร็อค ร็อค

Let’s rock
มาร็อคกันเถอะ

Just take it to the top
ดันมันให้สูงขึ้นไป

Ain’t never gonna stop
ไม่เคยให้มันหยุดลง

Now all I wanna do is make you rock
ตอนนี้ฉันอยากจะทำให้คุณเป็นร็อค

Just take it to the top
ดันมันให้สูงขึ้นไป

Ain’t never gonna stop
ไม่เคยให้มันหยุดลง

Now make em say na-na-na-na na-na-na-na na-na-na-na
ตอนนี้มาพูด นา นา นา นา นา นา นา นา นา นา นา นา

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s