ภาวะผู้นำ จากเนลสัน มันเดลา ถึง โอบามา แห่งทำเนียบขาว

ภาวะผู้นำ จากเนลสัน มันเดลา ถึง โอบามา แห่งทำเนียบขาว

สารบัญ

 • ธรรมะสำหรับผู้บริหาร
 • ไร้ธรรมะ บริหารงานได้ยาก
 • ประเภทของผู้บริหาร
  1. ผู้อาวุโส
  2. ผู้ดำรงตำแหน่ง
  3. ผู้ที่คนอื่นอยากเดินตาม
   • เนลสัน มันเดลา: รัฐบุรุษที่ชาวโลกยกย่อง
 • หลักในการเป็นผู้บริหารมืออาชีพ
  1. ต้องใช้อำนาจเป็น
  2. ต้องมีศิลปะในการใช้คน
   • พระอานนท์: พุทธอุปัฎฐากผู้มีความจำเป็นเลิศ
   • พระมหากัสสปะ: ผู้นำคณะสงฆ์สังคยานาพระธรรมวินัย
   • พระสารีบุตร พระโมคคัลานะ: อัครสาวกผู้มากความสามารถ
   • บารัก โอบามา: ประธานาธิบดีผู้เปลี่ยนวิธีคิดของโลก
   • หลิวปัง: จักรพรรดิที่ชาวจีนเคารพรัก
  3. ต้องไม่ตกหลุมดำของผู้อื่น
   • ยศ: ได้ยศมา อย่าเมายศ
   • ทรัพย์: เพียงปัจจัย ใช่จุดหมายของชีวิต
   • อำนาจ: หลงอำนาจ ชาติเดือดร้อน
   • กามารมณ์: งานมั่ว ครอบครัวพัง
   • ชื่อเสียง: คนเก่งกว่าเราก็มี
 • เก่งบริหารงาน อย่าลืมบริหารชีวิต

Reference: http://www.dhammatoday.com/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=89&Itemid=61

Advertisements

One response to “ภาวะผู้นำ จากเนลสัน มันเดลา ถึง โอบามา แห่งทำเนียบขาว

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s