ลงมือปลูก

Day 1: วันที่ 14 มีนาคม 2553

 • อุปกรณ์
  • เมล็ดผัก Butterhead, Red Oak, Green Oak (0.85 บาท/เมล็ด)
  • ถ้วยปลูก ผ่าด้านล่าง (0.25 บาท/ถ้วย)
  • Perlite (12 บาท/ลิตร)
  • ช้อนตัก Perlite
  • ผ้าคลุม
  • ถาดเพาะ
 • วางถ้วยปลูกบนถาดเพาะ
 • นำช้อนตักเพอร์ไลท์ ใส่ถ้วยปลูก จนครบทุกด้วย (ให้ระดับเพอร์ไลท์ ต่ำกว่าปากถ้วยปลูก ประมาณ 1 ซม.)
 • วางเมล็ดไว้บนเพอร์ไลท์ (ตรงกลางถ้วย) จนครบทุกถ้วย
 • กดเมล็ดให้อยู่ใต้เพอร์ไลท์ประมาณ 2-3 ก้อน
 • ค่อยๆ รดน้ำ จนครบทุกถ้วย (รดครั้งเดียว)
 • หล่อน้ำ ไว้ที่ถาด ให้ระดับน้ำสูงประมาณ 1 ซม.
 • นำผ้าชุบน้ำหมาดๆ คลุมถ้วยปลูกไว้ 2 วัน เก็บไว้ในที่ร่ม

Day 2: วันที่ 15 มีนาคม 2553

 • ฟองน้ำ
  • ระดับน้ำของการเพาะบนฟองน้ำลดลงไปอย่างเห็นได้ชัด แต่เมื่อจับที่ฟองน้ำก็ยังมีความชื้นกักเก็บไว้อยู่
  • สังเกตที่เมล็ด เริ่มเห็นสีเขียวของต้นอ่อน
 • ถ้วยปลูก
  • ระดับน้ำของการเพาะด้วยถ้วยปลูกลดลงเล๊กน้อย
 • นำผ้าชุบน้ำหมาดๆ มาคลุมไว้อีกครั้ง

Day 3: วันที่ 16 มีนาคม 2553

 • ฟองน้ำ
  • ต้นออกเริ่มงอกมากขึ้น (3 ใน 6 ต้น)
 • ถ้วยปลูก
  • ต้นออกเริ่มงอก (1 ใน 30 ต้น)

Day 4: วันที่ 17 มีนาคม 2553

 • ตามคำแนะนำ วันที่ 4 เมล็ดควรเริ่มผลิออก ให้เอาผ้าคลุมออก แล้วนำไปตากแดดแรงๆ หมั่นตรวจสอบให้น้ำในถาดเพาะสูงประมาณ 0.5 เซนติเมตร (ไม่ต้องรดที่ต้นอ่อน)
 • ฟองน้ำ
  • ต้นออกสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัด (4 ใน 6 ต้น)
 • ถ้วยปลูก
  • ต้นออกเริ่มงอก (3 ใน 30 ต้น)

Day 5: วันที่ 18 มีนาคม 2553

 • เมล็ดเริ่มผลิออก เอาผ้าคลุมออก แล้วนำไปตากแดดแรงๆ หมั่นตรวจสอบให้น้ำในถาดเพาะสูงประมาณ 0.5 เซนติเมตร (ไม่ต้องรดที่ต้นอ่อน)
 • ฟองน้ำ
  • ต้นเริ่มผลิ 2 ใบ (4 ใน 6 ต้น)
 • ถ้วยปลูก
  • ต้นออกเริ่มงอก (7 ใน 30 ต้น)

Day 6: วันที่ 19 มีนาคม 2553

 • ฟองน้ำ
  • ต้นผลิ 2 ใบ มี 1 ต้นตรงกลางที่ล้มแห้งไป (5 ใน 6 ต้น)
 • ถ้วยปลูก
  • ต้นออกเริ่มงอก (7 ใน 30 ต้น)

Day 7: วันที่ 20 มีนาคม 2553

 • ฟองน้ำ
  • ต้นผลิ 2 ใบ มี 1 ต้นตรงกลางที่ล้มแห้งไป (5 ใน 6 ต้น)
 • ถ้วยปลูก
  • ต้นออกเริ่มงอก (10 ใน 30 ต้น)

Day 8: วันที่ 21 มีนาคม 2553

 • ฟองน้ำ
  • มี 1 ต้น เริ่มผลิใบจริงขึ้นมา เป็นใบเลี้ยง 2 ใบ ใบจริง 1 ใบ
  • 2 ต้นเริ่มล้มแห้งไป (4 ใน 6 ต้น)
 • ถ้วยปลูก
  • ต้นออกเริ่มงอก (11ใน 30 ต้น)

Day 9: วันที่ 22 มีนาคม 2553

Day 10: วันที่ 23 มีนาคม 2553

Day 11: วันที่ 24 มีนาคม 2553

 • ฟองน้ำ
  • มี 2 ต้น เริ่มผลิใบจริงขึ้นมา เป็นใบเลี้ยง 2 ใบ ใบจริง 1 ใบ
  • 2 ต้นล้มแห้งไป (4 ใน 6 ต้น)
 • ถ้วยปลูก
  • มี 2 ต้น เริ่มผลิใบจริงขึ้นมา เป็นใบเลี้ยง 2 ใบ ใบจริง 1 ใบ (12ใน 30 ต้น)

Day 12: วันที่ 25 มีนาคม 2553

Day 13: วันที่ 26 มีนาคม 2553

Day 14: วันที่ 27 มีนาคม 2553

 • ฟองน้ำ
  • มี 3 ต้น (น่าจะเป็น Green Oak) เริ่มผลิใบจริงขึ้นมา เป็นใบเลี้ยง 2 ใบ ใบจริง 2 ใบ
  • มี 1 ต้น มีใบเลี้ยง 2 ใบ
  • 2 ต้นล้มแห้งไป (4 ใน 6 ต้น)
  • รากงอกยาว
 • ถ้วยปลูก
  • มี 12 ต้น (น่าจะเป็น Red Oak) เริ่มผลิใบจริงขึ้นมา เป็นใบเลี้ยง 2 ใบ ใบจริง 1 ใบ (12ใน 30 ต้น)

Day 15: วันที่ 28 มีนาคม 2553

Day 16 – 23: วันที่ 29 มีนาคม – 5 เมษายน 2553

 • นำผักสลัดที่มี 4 ใบ ลงแปลงปลูก และเริ่มเลี้ยงด้วยปุ๋ย

Day 24: วันที่ 6 เมษายน 2553

 • แถว 1: 3 ต้น
 • แถว 2: 3 ต้น
 • แถว 3: 1 ต้น
 • แถว 4: 4 ต้น
 • แถว 5: 2 ต้น
 • แถว 6: 2 ต้นDay 28: วันที่ 10 เมษายน 2553

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s