กล่องปลูกพีชไร้ดิน (Hydro Box)

ไฮโดรบอกซ์ ชุดปลูกพืชไฮโดรโพนิกส์ไม่ใช้ไฟฟ้า

ไฮโดรบอกซ์เป็นชุดปลูกพืชที่ใช้น้ำเป็นวัสดุปลูก ราคาถูก สามารถประดิษฐ์ได้เอง ไม่ต้องใช้กระแสไฟฟ้า ดูแลง่าย ใช้สำหรับปลูกพืชได้หลายประเภท เช่น ผักรับประทานใบ ผล พืชเถาไม้เลื้อย ไม้ดอก ไม้ประดับ เป็นต้น

ส่วนประกอบของไฮโดรบอกซ์

 1. กล่องปลูก ทำหน้าที่เก็บน้ำให้พืชดูดน้ำไปใช้
 2. แผ่นปลูกพืช มีช่องสำหรับปลูกพืช และมีช่องขนาดใหญ่มีฝาปิด สำหรับเป็นช่องเติมน้ำ เติมธาตุอาหารพืช หรือเป็นช่องตรวจดูระดับน้ำในกล่องปลูก ทั้งกล่องปลูก และแผ่นปลูกพืชทำจากโฟม ซึ่งเป็นฉนวนป้องกันความร้อน ทำให้น้ำที่ใช้ปลูกพืชเย็นอยู่เสมอ
 3. อิฐมอญ ถือเป็นหัวใจสำคัญที่ทำให้ไฮโดรบอกซ์ไม่ต้องใช้กระแสไฟฟ้า (ชุดปลูกพืชไฮโดรบอกซ์อื่นๆ ใช้กระแสไฟฟ้า เพื่อเพิ่มอากาศให้รากพืช) อิฐมอญทำหน้าที่ค้ำยันแผ่นปลูกพืช ทำให้เกิดช่องว่างระหว่างแผ่นปลูกพืชกับผิวน้ำ และด้วยคุณสมบัติพิเศษของอิฐมอญที่เพียงแค่จุ่มส่วนล่องในน้ำ ก็สามารถดูดซึมน้ำขึ้นไปจนชุ่มได้ทั่วทั้งก้อน ทำให้รากพืชเกาะยึดเหนี่ยวได้อย่างดี อีกทั้งรากพืชได้สัมผัสอากาศอย่างเต็มที่ การหายใจของรากพืชจึงเกิดอย่างสมบูรณ์ ในขณะที่ปลายรากที่จุ่มแช่นอยู่ในน้ำก็สามารถดูดน้ำ และธาตุอาหารพืชนำไปใช้ได้อย่างเต็มที่

การเพาะเมล็ด

 1. นำฟองน้ำมาแช่น้ำ แล้วบีบนวดจนฟองน้ำชุ่มน้ำ
 2. ใส่เมล็ดพืชลงในรอยผ่าของฟองน้ำลึก 1 ซม. นำไปวางในที่ร่มชื้น รดน้ำให้ชุ่มอยู่เสมอ
 3. เมื่อเมล็ดงอกพ้นฟองน้ำออกมา นำออกไปรับแสงแดดอ่อนๆ รดน้ำให้ชุ่มอยู่เสมอ
 4. เมื่อมีรากงอกทะลุด้านใต้ของฟองน้ำออกมา จะได้กล้าพืชที่เหมาะสมที่จะนำไปปลูกในไฮโดรบอกซ์ต่อไป

การปลูกพืชไฮโดรบอกซ์

 1. จัดวางกล่องปลูกบนที่ราบ บริเวณที่ได้รับแสงแดดเต็มที่
 2. วางเรียงอิฐมอญบนกล่องปลูก
 3. เติมน้ำสะอาดให้ท่วมสูงกว่าอิฐมอญ 1 ซม.
 4. เติมธาตุอาหารพืชสีน้ำตาลลงไป 50-90 ซีซี ทิ้งไว้ 5 นาที แล้วเติมธาตุอาหารพืชสีเขียวลงไป จำนวนเท่ากัน
 5. นำต้นกล้าพืชมาใส่ในกล่องช่องปลูก ให้ด้านใต้ของฟองน้ำเสมอกับด้านใต้ของแผ่นปลูกพืช
 6. นำแผ่นปลูกไปวางลอยน้ำในกล่องปลูก

การปฏิบัติดูแล

 1. ถ้าสังเกตเห็นพืชใยเหลือง หรือโตช้าผิดปกติ ให้เติมธาตุอาหารพืชสีน้ำตาลลงไป 20-30 ซีซี ทิ้งไว้ 5 นาที แล้วเติมธาตุอาหารพืชสีเขียวลงไป จำนวนเท่ากัน
 2. เมื่อพืชต้นใหญ่ขึ้น ควรหมั่นตรวจดูระดับน้ำในกล่องปลูก ระวังอย่าให้น้ำแห้ง เมื่อน้ำเหลือน้อยให้เติมน้ำสะอาดเพิ่ม แต่อย่าให้สูงเกินครึ่งหนึ่งของก้อนอิฐมอญ
 3. หลังจากเติมน้ำ เติมธาตุอาหารพืช หรือตรวจดูระดับน้ำ ควารปิดฝาช่องไว้ตามเติม
 4. กรณีผักเจริญเติบโตดี และระดับน้ำในกล่องปลูกมีเพียงพอ ก็ไม่ต้องทำอะไรกับชุดกล่องปลูกทั้งสิ้น
 5. ก่อนเก็บพืชไปรับประทาน ควรแช่ส่วนรากของพืชในน้ำเปล่าอย่างน้อย 12 ชั่วโมง ท่านจะได้รับผลผลิตผักที่สด สะอาด และปลอดภัยสำหรับการบริโภค

ปริมาณธาตุอาหารพืชที่ใช้กับพืชชนิดต่างๆ

ชนิดพืช ธาตุอาหารพืชสีน้ำตาล (ซีซี) / น้ำ 10 ลิตร ธาตุอาหารพืชสีเขียว (ซีซี) / น้ำ 10 ลิตร
ผักคะน้า 90 90
ผักกวางตุ้งฮ่องเต้ 90 90
ผักกาดขาว 70 70
ผักกาดกวางตุ้ง 70 70
ผักบุ้ง ผักโขม 50 50
ผักกาดหอม สลัด 50 50
สะระแหน่ 80 80
พริก มะเขือ มะเขือเทศ 80 80
ผักเถาเลื้อยต่างๆ 90 90
ไม้ดอก 80 80
ไม้ประดับ 80 80

ปริมาณธาตุอาหารพืชปรับเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้ โดยสังเกตการเติบโตของพืชเป็นหลัก

Reference:

 • วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไทร ต. โพธิ์แดง อ. บางไทร จ. พระนครศรีอยุธยา 13290 โทร. 0-3536-6305
 • อาจารย์เฉลิมชัย รุจิเรข คณะวิชาพืชศาสตร์ โทร 0-6519-8865
 • http://www.hydroinhome.blogspot.com (คุณศุภชัย 083-6081113)
Advertisements

One response to “กล่องปลูกพีชไร้ดิน (Hydro Box)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s