กล้อง

 • หลักการทำงานของกล้อง คือ แสงวิ่งเข้าทางเลนส์ไปตกกระทบที่ฟิลม์ หรือ CCD (Charge-Coupled Devices) หรือ CMOS (Complementary Metal Oxide Semiconductor) แล้วแปลงคลื่นแสงให้เป็นสัญญาณไฟฟ้า กล้องจะทำการประมวลผลสัญญาณไฟฟ้าว่าทำให้เกิดสีอะไร แต่ละจุดของ CCD ที่แปลงสัญญาณสี จะทำให้เกิด Pixture Element เป็นรูปสี่เหลี่ยมจำนวนมากเรียงต่อกัน มีหน่วยเป็น Pixel จนทำให้เกิดภาพ
 • 1 Pixel จะประกอบด้วยสี Red, Green, Blue ดังนั้นภาพขนาด 900 X 600 Pixels จะมีการเก็บค่าสี f(x, y)(R0…255, G0…255, B0…255)
 • ไฟล์ภาพจะประกอบด้วย 1 Header กับตัวเนื้อไฟล์
 • ประเภทไฟล์ภาพ
 • Lossless Image
 • Raw File หรือ ภาพดิบ จะเก็บข้อมูลการแปลงสัญญาณที่ได้จาก CCD ครั้งแรก กับพารามิเตอร์ของกล้องเพื่อใช้ในการแก้ไขภภาพภายหลัง
 • Bitmap File เป็นไฟล์ภาพที่เก็บตามขนาดจริง เช่น ภาพขนาด 900 x 600 = 540,000 Pixels
 • Lossy Image คือ การเก็บไฟล์ภาพที่ทำการลดขนาดคุณภาพของไฟล์ลงด้วย Algorithm ต่างๆ เพื่อประหยัดพื้นที่ในการเก็บไฟล์
 • Gif File ใช้ LZW Algorithm ในการจัดเก็บ โดยจะสร้าง Dictionary ขึ้นเป็น Index ของค่าสีรูปนั้น
 • Jpeg File เป็นไฟล์ภาพที่นิยมใช้ในการเก็บภาพ เนื่องจากใช้พื้นที่ในการเก็บน้อย
 • ประเภทกล้อง Digital
 • Digital Compact Camera
 • Digital Single Lense Reflex Camara
 • Digital Single Lense Reflex Like Camera
 • ส่วนประกอบของกล้อง
 • เลนส์
 • ช่องมองภาพ (View Finder)

 • แถวที่ 1-2 ความยาวโฟกัส
 • เมื่อถ่ายภาพเราจะหมุนเลนส์ เพื่อโฟกัสให้ภาพมีความคมชัด
 • ตัวเลขบอกระยะทั้งแบบเมตร และฟุต
 • แถวที่ 3 ระยะการซูม (35… 70 มม.)
 • บอกค่าว่าเราหมุนซูมเลนส์ไปที่ระยะกี่ มม.
 • ตัวเลขน้อยจะซูมดึงภาพได้น้อยกว่า (แต่ได้มุมกว้างกว่า)
 • ตัวเลขมากยิ่งซูมภาพเข้ามาได้ใกล้กว่า เช่น เลนส์ถ่ายนก จะใช้ประมาณที่ 1,000 มม.
 • แถวที่ 4 รูรับแสง (F 22… F 3.5)
 • เลขมาก รูรับแสงแคบ
 • เลขน้อย รูรับแสงกว้าง
 • ความเร็วม่านชัตเตอร์ (1, 2, 4, 8, 15, 30, 60, 125, 250, 500, 1000, …)
 • ตัวเลขที่เอาไปหารเลข 1 ด้วยทุกครั้ง โดยมีหน่วยเป็นวินาที
 • เช่น 500 คือ ตัวเลข 1/500 วินาที
 • กล้องรุ่นนี้สามารถเปิดม่านชัตเตอร์ให้แสงผ่านได้ตั้งแต่เวลา 1/1 วินาที จนถึง 1/2000 วินาที
 • ส่วนตัว B (Bulb) หมายถึง เวลาที่ม่านชัตเตอร์เปิด จะน้อย จะมาก ขึ้นกับนิ้วชี้มือขวาของเราจะกดปุ่มลั่นชัตเตอร์นานแค่ไหน ถ้าเรากด 2 นาทีแล้วปล่อย ม่านชัตเตอร์ก็จะเปิดค้างไว้ 2 นาที
 • ค่าความไวแสง (50, 100, 200, 400, 800, …)
 • ตัวเลข 100 ตัวเล็ก ๆ ที่มีลูกศรชี้อยู่เป็นตัวบอกค่าความไวแสงของฟิลม์ (หรือเซนเซอร์ในกล้องดิจิตัล) เรามักจะเรียกว่า ASA หรือ ISO

 • รูรับแสง (1, 1.4, 2 ,2.8 , 4, 5.6, 8, 11, 16, 22, 32)
 • ภาพแรก F3.5 มี “ความชัดลึก” ต่ำ
 • ภาพที่สอง F22 มี “ความชัดลึก” สูง
 • ความชัดลึก เป็นการบอกระยะที่ชัดในภาพมีมากน้อยแค่ไหน
 • วิธีจำง่ายๆ เมื่อเราบีบปลายสายยางให้รูเล็ก น้ำจะพุ่งไปไกล พอปล่อยมือน้ำก็พุ่งใกล้
 • ความสัมพันธ์ระหว่างรูรับแสง และความไวชัตเตอร์
 • สมมุติมีโอ่งใบใหญ่ใบหนึ่งวางอยู่ท่ามกลางสายฝนตก มีฝาปิดมิดชิด ถ้าเราเปรียบเทียบว่า น้ำเต็มโอ่งก็คือแสงที่เข้าสู่ฟิลม์พอดี
 • ถ้าเราเปิดแง้มฝานิดเดียว (รูรับแสงเล็กแคบ) จะต้องใช้เวลานานกว่าน้ำจะเต็มโอ่ง (ความไวชัตเตอร์ช้า)
 • ถ้าเราเปิดฝาโอ่งกว้างขึ้น (รูรับแสงกว้าง) (ตัวเลขน้อย) จะใช้เวลาน้อยลงที่น้ำจะเต็มโอ่ง (ความไวชัตเตอร์มาก)
 • F Stop
 • รูรับแสง 1 , 1.4 , 2 , 2.8 , 4 , 5.6 , 8 , 11 , 16 , 22 , 32
 • ความไวชัตเตอร์ 1 , 2 , 4 , 8 , 15 , 30 , 60 , 125 , 250 , 500 , 1000, …
 • ความไวแสง 50 , 100 , 200 , 400 , 800, …
 • คำว่าเอฟสต๊อฟ เป็นค่าบอก “ปริมาณแสง” ที่เปรียบเทียบระหว่างจุดสองจุด (ผิดกับคำว่า “แรงเทียน” ที่บอกปริมาณแสงในจุดใดจุดหนึ่ง)
 • เช่น ถ้าที่ความไวแสง และ ความไวชัตเตอร์คงที่ ที่รูรับแสง 4 จะมีปริมาณแสง เข้าสู่กล้องมากกว่า ที่รูรับแสง 5.6 อยู่ 1 สต๊อฟ หรือที่รูรับแสง 22 จะมีปริมาณแสงน้อยกว่าที่ 2.8 อยู่ 6 สต๊อฟ
 • หรือ ถ้าให้รูรับแสง กับ ความไวแสง คงที่ ที่ความเร็ว 1 จะได้ปริมาณแสงเข้าสู่กล้องมากกว่าที่ ความเร็ว 500 อยู่ 9 สต๊อฟ
 • หรือ ถ้าให้รูรับแสง กับความไวชัตเตอร์คงที่ ที่ความไวแสง ISO 100 จะรับปริมาณแสงได้ช้า (หรือเข้าใจง่ายๆ ว่า น้อยกว่า) ที่ ISO 400 อยู่ 2 สต๊อฟ
 • ถ้าเราตั้ง ISO ที่ 100 คงที่
 • ความไวชัตเตอร์ 1000 รูรับแสง 8
 • ความไวชัตเตอร์ 500 รูรับแสง 11
 • ความไวชัตเตอร์ 250 รูรับแสง 16
 • ความไวชัตเตอร์ 125 รูรับแสง 22
 • ทั้งสี่ข้อ กล้องจะได้รับแสงเท่ากันทั้งหมด เพราะเมื่อเราลดความไวชัตเตอร์ลง 1 สต๊อฟ (ทำให้แสงเข้าเพิ่มอีก 1 สต๊อฟ) แต่ในขณะเดียวกัน เรากลับเพิ่มค่ารูรับแสงเพื่อให้แสงเข้าน้อยลง 1 สต๊อฟด้วย ภาพที่ได้จากการตั้งค่าทั้ง 4 ข้อ จึงได้แสงเท่ากันหมด แต่ภาพที่ได้จะไม่เหมือนกัน (คงเข้าใจเรื่องความชัดลึกแล้ว)
 • ไฮเปอร์โฟกัส
 • ระยะโฟกัสที่สั้นที่สุดที่จะได้ระยะชัดลึกมากที่สุด โดยระยะชัดจะเริ่มตั้งแต่ครึ่งหนึ่งของระยะโฟกัสไปจนถึงสุดขอบฟ้า
 • สมมุติว่าเราอยากจะถ่ายภาพวิวทิวทัศน์ที่อยากให้ชัดตั้งแต่ฉากหน้าไปจนถึงสุดขอบฟ้าจะทำยังไง วิธีที่นิยม คือ การใช้ “ไฮเปอร์โฟกัส”
 • ถ้าเราโฟกัสภาพไปที่วัตถุใกล้ๆ ความชัดลึกจะตื้นมากๆ (เหมือนถ่ายภาพมาโคร)
 • ถ้าเราไฟกัสไกลออกไปอีก ระยะชัดลึกก็จะเพิ่มขึ้นไปอีก
 • ถ้าเรายิ่งโฟกัสไกลออกไปอีก ระยะชัดลึกก็จะยิ่งเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ (โดยระยะชัดจะขยายออกไปทั้งทางด้านหน้าและหลังของจุดโฟกัส) และเมื่อถึงจุดๆ หนึ่งระยะชัดจะมากไปจนถึงสุดขอบฟ้า ซึ่งจุดนี้และเราเรียกว่า “ไฮเปอร์โฟกัส”
 • ยกตัวอย่าง กระบอกเลนส์มีตัวเลขทั้งหมด 4 แถว
 • แถวที่ 1 – บอกระยะโฟกัส (มีหน่วยเป็นฟุต)
 • แถวที่ 2 – บอกระยะโฟกัส (มีหน่วยเป็นเมตร)
 • แถวที่ 3 – สเกลสำหรับใช้หาค่าไฮเปอร์โฟกัส ซึ่งจะมีทั้งฝั่งซ้ายและขวาเหมือนๆ กัน
 • แถวที่ 4 – วงแหวนปรับรูรับแสง
 • มองดูแถวที่ 2 สังเกตว่าขวาสุดจะเขียนว่า infinite
 • ซึ่งเราต้องหมุนวงแหวนโฟกัสให้ตำแหน่งของ infinite ไปตรงกับค่ารูรับแสงที่เราใช้ (แถว 3 ฝั่งขวามือ)
 • จากตัวอย่างนี้ เลนส์หมุนมาตรงกับ f/16 นั่นแปลว่า ถ้าใช้รูรับแสงที่ f/16 จะได้ระยะชัดจนถึงสุดขอบฟ้า
 • ส่วนระยะใกล้สุด ให้ดูที่ฝั่งซ้ายแถวที่ 3 ตรงช่อง 16 จะชี้ไปที่ระยะประมาณ 0.75 ของแถวที่ 2 ซึ่งจะได้ระยะชัดประมาณ 0.75 เมตร (โดยประมาณ)
 • สรุปคือ ถ้าทำตามภาพตัวอย่าง จะได้ระยะชัดตั้งแต่่ 0.75 เมตร – สุดขอบฟ้า
 • ถ้าเราจะใช้รูรับแสงที่ f/8 ก็หมุนวงแหวนโฟกัสให้เครื่องหมาย infinite ไปที่ตำแหน่ง 8 ของแถวที่ 3 ก็จะรู้ว่าจะได้ระยะชัดตั้งแต่กี่เมตรถึงขอบฟ้า

Reference:

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s